Inbjudan till informationskväll


TILL
FÖRÄLDRAR TILL ELEVER PÅ SVALEBOSKOLAN OCH IDALASKOLAN


VÄLKOMMEN
till en informationskväll gällande ny Skollag och Läroplan med nya kursplaner

Onsdagen den 19 oktober kl. 18:00-19:30
Musiksalen, Svaleboskolan
  
Ingela Hyddmark, utvecklingsledare på Barn och skolförvaltning Lund Öster, informerar om den nya läroplanen med nya kursplaner som trädde i kraft den 1 juli 2011.


Ingen anmälan krävs
Med vänliga hälsningar

Ing-Marie Aunér                                                          Anette Ohlsson
Verksamhetschef Svaleboskolan                                Verksamhetschef Idalaskolan