Info v.39

Veckobrev vecka 39.

Under veckan har vi spelat Harry Potter på idrotten. Vi har också gjort intervallträning. Vi sprang också en långsam gröning för att bygga upp konditionen.
Vi har inom matematik fått i uppdrag att göra till sida 49 i matteboken.
Vissa har också gjort nya berättelser inom Lilla Författarskolan.
Vi har också gjort så att pysslingarna skriver veckobreven.
Vi har sett dansteatern Trash. Det handlade om sopor och hur man kunde återvinna de.
På fritids har vi börjat med något som heter tivolimålning. Det är svårt att förklara hur man gör och man måste se det för att kunna göra det.

Av Ludvig

Barnen är jätteduktiga och tar sig an denna uppgift på ett
mycket bra sätt. Detta är samtidigt en mycket bra träning i att skriva. Dessutom finns det mottagare till det man gör, vilket är en sporre att göra ett bättre arbete än om man ska sätta in det i en pärm där ingen ser det man gjort.
Barnen skriver och om vi pedagoger behöver meddela något mer lägger vi till det.

Alla hade inte möjlighet att vara med på föräldramötet och därför vill vi med detta utskick meddela att veckobreven kommer framöver endast att läggas ut på klassbloggen. Där finns det tillgängligt för alla och vill man kan man även skriva ut det hemma. Där ligger det också kvar några veckor, man behöver alltså inte springa och leta efter den där lappen som ofta har en tendens att gömma sig överallt, eller kanske inte ens kommer hem.
På klassbloggen kan ni även läsa vad vi gör i skolan och på ett enkelt och informativt sätt ha bättre insikt i vad barnen gör i skolan. Vi kommer även att publicera en del av barnens arbete där, naturligtvis bara om de själv vill.

Läxor diskuterades på föräldramötet. Vi tackar för en bra diskussion!
Enligt önskemål kommer barnens läxor att vara från/till tisdag. Varje tisdag kommer barnen att få sina läxor, de har en vecka på sig att göra den.
Tisdag veckan efter ska den vara klar. Vill man lämna in den innan tisdag får man gärna göra det, det är upp till er och barnen hur ni vill lägga upp det.
Läxan kommer vi också att informera om på klassbloggen, troligtvis kommer det in på onsdagar. Vi måste få information om läxan i engelska innan vi lägger ut information om den.
Alla veckobrev läggs in på högersidan under Infoblad. Här kommer även information från fritids att läggas in. Allt samlat på ett ställe!
De lappar vi delade ut på föräldramötet angående tillstånd att få vara med på foto på klassbloggen skickade vi hem igen eftersom vi vill ha de underskrivna av båda vårdnadshavarna. Vi avvaktar lite med foto på barnen tills vi fått in era svar.
Se separat inbjudan, onsdag 19 okt kl.18.00-19.30, till en informationskväll om vår nya läroplan Lgr 11 och Skollag.
Vi vill påminna om att torsdag 6 oktober är en kompetensutvecklingsdag, barnen är lediga från skolan då och fritids är stängt.  


Längst ner på klassbloggen kan man skriva in sin e-mail och på det viset automatiskt få alla inlägg direkt till sin mail.  
Adress till klassbloggen är http://idalastreor.blogspot.com

Ha en riktigt skön helg!
Katharina Eva Andreas